Likwidacja szkód

Likwidacja szkód bez zbędnych formalności – szybko i sprawnie realizujemy likwidację szkód powstałych na skutek drobnych stłuczek oraz poważnych kolizji. U nas wszystkie formalności zostaną załatwione bez zbędnych wizyt w inspektoratach.

W celu pełnego zobrazowania procesu naprawy Państwa samochodu przedstawiamy poniżej przebieg tego procesu na który składają się poszczególne punkty:

Zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Proces rozpoczyna się od zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, Sieci partnerskiej lub Leasingu bądź można skorzystać z pomocy naszego Biura Obsługi, gdzie każdy zostanie szczegółowo poinformowany jakie dokumenty będą potrzebne do likwidacji szkody, oraz umówione zostaną oględziny uszkodzonego pojazdu .

Kosztorys naprawy

Następnie na podstawie oceny technicznej uszkodzeń pojazdu sporządzany zostaje kosztorys naprawy, który przesyłamy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego do weryfikacji.

Zamówienie części

Po otrzymaniu Decyzji o przyjętej odpowiedzialności oraz zatwierdzeniu kosztów i technologii naprawy serwis zamawia części potrzebne do likwidacji szkody.

Przyjęcie pojazdu do naprawy

Kolejny krok to przyjęcie pojazdu do naprawy w umówionym terminie, wystawienie zlecenia naprawy, oraz udostępnienie auta zastępczego na cały okres naprawy.

Rozpoczęcie naprawy

Rozpoczęcie bezpośredniego procesu naprawy następuje od tzw. rozbrojenia samochodu.

Dodatkowe oględziny

Jeżeli po ww. demontażu części zostają stwierdzone dodatkowe uszkodzenia, następuje zgłoszenie dodatkowych oględzin.

Naprawa blacharska

Po zakończeniu pkt. 6 przystępuje się do naprawy blacharskiej.

Naprawa lakiernicza

Potem na tak przygotowanym samochodzie dokonuje się naprawy lakierniczej.

Uzbrojenie pojazdu

Po zakończeniu naprawy lakierniczej następuje ponowne uzbrojenie – złożenie pojazdu.

Polerowanie i mycie pojazdu

Kontrola jakości

Wydanie pojazdu

Poinformowanie klienta przez Biuro Obsługi Klienta o terminie odbioru i wydanie samochodu klientowi.

© Copyright 2018 Kaufman